LisäravinneTieto.com
Piditkö artikkelista? Jaa se myös kavereillesi!

K-vitamiini – Heikosti Tunnettu Vanhuuden Suoja?

Päivitys Elokuu 2017: Uusi tuotesuositus

Päivityksenä tähän artikelliin marraskuussa 2016, olemme vaihtaneet suosittelemamme tuotteen Helheltshälsan K2-vitamiinivalmisteeseen.

Tämä on melko vahva k2-vitamiinivalmiste, joka sisältää myös imeytymistä ja yleistä terveyttä edistämään hieman keskipitkiä rasvoja, eli ns. mct-öljyä.

Tämä tuote on mielestämme parhaita markkinoilla olevia k2-vitamiinivalmisteita. Sitä saa ostettua ainakin Fitnesstukusta, ehkä joistakin muistakin kaupoista.

k2-vitamiini

Moni suomalainen ei ole koskaan kuullutkaan k-vitamiinista, ja yhä harvempi tietää mitä se edes tekee. K-vitamiinit eivät ole saaneet paljoa mediahuomiota, vaikka niiden saanti jää usein puutteelliseksi nykyisillä, länsimaalaisilla ruokavalioilla.

Kuitenkin k-vitamiineilla, kuten k2-vitamiinilla, on todella tärkeää rooli terveyden ylläpidossa, ja sen puute voi olla yhteydessä monien tappavien tautien kanssa.

Mitä K-vitamiinit oikein ovat?

K-vitamiini havaittiin vasta 1929, jollin huomattiin sen yhteys veren hyytymiseen. Löytäjänä oli saksalainen tiedemies, joka nimesi havainnonsa Koagulationsvitamin, josta vitamiini sai sittemmin k -kirjaimensa.

k-vitamiini

Weston Price

Myöhemmin myös tunnettu tutkija Weston Price havaitsi k2-vitamiinin vaikutuksen. Price tutki ruokavalioiden vaikutusta terveyteen ympäri maailmaa, ja havaitsi että moderneista ruokavalioista puuttui joku aines, joka suojeli alkuperäiskansoja taudeilta ja hampaiden kariekselta.

Hän nimesi aineen Aktivaattori X:ksi, mutta nykytiedon valossa tämän aineen uskotaan olleen k2-vitamiini.​

Ihmisille tärkeimmät k-vitamiinien luokat ovat k1- ja k2-vitamiinit, joista ensimmäistä löytyy lähinnä kasviksista ja jälkimmäistä eläinperäisistä ruuista.

K-vitamiinien ja Kalsiumin läheinen suhde

K-vitamiinit itsessään eivät vaikuta omaavan merkittävää terveydellistä vaikutusta. Kuitenkin toimiessaan yhdessä kehossa olevan kalsiumin kanssa, vaikuttavat ne merkittävästi kalsiumin toimintaan.

​Kalsium on tärkeä mineraali, jonka tunnetuimmat vaikutukset ovat luiden ja hampaiden rakennusaineena. Sillä on kuitenkin myös tärkeä rooli monissa muissa kehon toiminnoissa.

​K-vitamiinit muokkaavat kehon proteiineja siten, että ne pystyvät yhdistymään kalsiumin kanssa. K1- ja k2-vitamiini eroavat kuitenkin vaikutuksiltaan, ja joidenkin mielestä ne voitaisiinkin luokitella kokonaan eri ravinteiksi.

K1-vitamiini vaikuttaa erityisesti kalsiumin toimintaan verenhyytymisen kanssa, kun taas k2-vitamiini aktivoi proteiineja, jotka säätelevät sitä, mihin päin kehoa kalsium päätyy.​

K-vitamiinit & Sydänsairaudet

Yksi suurimmista riskitekijöistä sydänsairauksiin on kalsiumin kerääntyminen verisuonten seinämille. Tämän takia kalsiumin kertymistä yritetäänkin estää kaikin keinoin.

verisuonitukos

Verisuonten seinämiin kerääntyvä kalsium johtaa ajankuluessa ongelmiin.

Eräs lupaavalta vaikuttava keino on k2-vitamiinin syöminen, sillä se vaikuttaisi estävän kalsiumin kertymistä näiden verisuonten seinämiin.

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, että eniten k2-vitamiinia saaneilla oli 57 % pienempi riski kuolla sydänsairauksen seurauksena 7 - 10 vuoden tarkastelujaksolla.

Sama tulos saatiin toisessakin tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena olivat vain naiset. Mitä enemmän koehenkilöt saivat k2-vitamiinia, sitä pienempi sydänsairauksien riski heillä oli.

On hyvä kuitenkin huomata, että vielä ei olla varmoja onko aiheuttaja varsinaisesti k2-vitamiini, vai joku sen saantimäärään korreloiva tekijä. Tutkimuksia kuitenkin tehdään kokoajan, ja saamme varmasti lähivuosina tarkempaa tietoa k2-vitamiinin toimivuudesta sydänsairauksia vastaan.

​K1-vitamiini ei vaikuttaisi tehoavat sydänsairauksia vastaan, joskaan sitäkään ei olla vielä tutkittu todella tarkasti.

K2-vitamiini ja Osteoporoosi

Osteoporoosi on melko yleinen vanhuksia vaivaava ongelmia, jolloin luut ovat heikommat kuin normaalisti. Seurauksena on huomattavasti kohonnut riski kärsiä luunmurtumia, jotka voivat parantua hitaasti.

k2-vitamiini ja osteoporoosi

Kalsium on tärkeää luiden vahvuuden kannalta, ja on näyttöä että k2-vitamiini aktivoisi kaksi proteiinia kalsiumia varten, jotka auttavat luiden vahvistumisessa.

Onkin olemassa melko vahvaa näyttöä siitä, että riittä k2-vitamiinin saanti parantaa luiden terveyttä.

Kolmevuotinen tutkimus, jonka kohteena olivat ikääntyneet naiset havaitsi, että k2-vitamiinilisät hidastivat ikääntymisestä seurannutta luiden heikentymistä.

Japanilaisilla naisilla tehdyissä tutkimuksissa saatiin samanlaisia tuloksia. Vain yhdessä tutkimuksessa 13:sta ei havaittu k2-vitamiinin auttavan osteoporoosin hoidossa ja ehkäisyssä.

Muuten k2-vitamiinilisät vähensivät selkäytimen murtumia 60 %, lantiomurtumia 77 % ja muita murtumia jopa 81 %.

Tämän takia Japanissa k-vitamiineja suositellaan virallisesti osteoporoosin hoitoon ja ehkäisyyn.

K2-vitamiinit & Hampaat

Weston Price havaitsi matkoillaan, että alkuperäiskansat eivät kärsineet samanlaisista hampaiden vaivoista kuin länsimaalaiset, vaikka he eivät pitäneet niistä läheskään yhtä hyvää huolta.

Tämän jälkeen onkin spekuloitu, että k2-vitamiini voisi suojata hampaita monilta teollisten maiden ruokavalioiden aiheuttamilta ongelmilta.​

Koska hampaat tarvitsevat myöskin kalsiumia, ja sama proteiini joka suojaa osteoporoosilta vaikuttaa myöskin hampaissa, jonka k2-vitamiini aktivoi, voisi tämän vitamiinin suojaavan myös hampaita.​ Kyseinen proteiini nimittäin aktivoi mekanismin, joka edistää uuden hampaan sisäosan kasvua.

Ongelma on kuitenkin se, että k2-vitamiinin vaikutusta hampaisiin ei ole vielä ihmisillä tutkittu, joten kaikki vaikutukset ovat vielä teoriaa, joskin järkeenkäypää sellaista.

K2-vitamiini & Syöpä

Mielenkiintoista kyllä, k2-vitamiinin vaikutusta moniin erilaisiin syöpiin on tutkittu vuosien varrella. Vaikka tutkimukset ollet vielä lähinnä tarkastelututkimuksia, on niistä paljastunut mielenkiintoisia faktoja.

Esimerkiksi miehillä, jotka saivat eniten k2-vitamiinia oli 63 % pienempi riski saada kehittynyt eturauhassyöpä.​

Lisäksi on vahvaa näyttöä, että k2-vitamiini vähentää maksasyövän yleisyyttä ja kasvattaa todennäköisyyttä selvitä siitä vaurioitta.​

Vaikuttaisikin vahvasti siltä, että k2-vitamiinilla on joitakin syövältä suojaavia vaikutuksia, joskaan kaikkia ei ole vielä tutkittu riittävän tarkasti.

K-vitamiinien saanti ruoasta

hapankaali

Hapankaali on yksi erinomainen k2-vitamiinin lähde

Ihmisen keho pystyy muodostamaan k1-vitamiinista k2-vitamiinia​, mutta tämän muunnosprosessin teho on hyvin rajallinen. Tämän takia tärkeää olisikin saada suoraan k2-vitamiinia ruoan mukana, eikä luottaa tämän prosessin riittävyyteen.

​Valitettavasti normaali suomalainen saa ruoastaan melko vähän k2-vitamiinia. Sitä löytyy eniten tietyistä eläinruoista, sekä monista hapatetuista ruoista.

Seuraavat ovat joitakin parhaita ruokalähteitä k2-vitamiinin saannille:​

  • Rasvaiset, luontaisesti kasvatetuista lehmistä saatavat maitotuotteet
  • Maksa sekä muut sisäelimet
  • Kananmunien keltuaiset
  • Hapankaali sekä muut hapatetut kasvikset
  • Hapanmaitotuotteet kuten jogurtit ja Kefir

Koska k-vitamiinit ovat rasvaliukoisia, vähärasvaiset ruoat ja lihat ovat huonoja lähteitä.

Kuinka paljon tarvitset?

Suomalaiset terveysviranomaiset eivät ole vielä antaneet virallista suositusta k-vitamiinin saannista. Ongelmia tuottaa se, että vielä on vaikeaa tutkia tämän vitamiinin pitoisuuksia eri ihmisissä, jonka takia sopivaa suositusta on vaikea antaa.

Esimerkiksi Yhdysvaltalainen terveysviranomainen on antanut kuitenkin suosituksensa jo vuonna 2001, ennen kuin tämän vitamiinin merkitys oli edes kunnolla selvinnyt ja se on seuraavanlainen:

  • Naisille 90 µg päivässä
  • Miehille 120 µg päivässä

Kuitenkin, kuten tutkimustulokset kertovat, kaikkein eniten k-vitamiinia saaneilla oli pienimmät riskit saada osteoporoosia, eturauhassyöpää ja sydänongelmia. Näin ollen enempi näyttäisi tämän vitamiinin kohdalla olevan parempi, puhuttaessa normaaleista käyttömääristä.

K1- ja k2-vitamiineilla ei ole havaittu määrää, joka aiheuttaisi myrkytysoireita. Ne voivat kuitenkin joillakin aiheuttaa allergisiaoireita.

Samaa ei voida sanoa keinotekoisesti valmistetuissa k3-vitamiineista ja sen johdannaisista. Suurina määrinä ne voivat aiheuttaa ongelmia, jonka takia kannattaakin suosia mielummin luontaisia k1- ja k2-vitamiineja.​

Yhteenveto

Vaikka k-vitamiinien puutos ei aiheuta suoranaisia sairauksia itsessään muuten kuin pienillä vauvoilla, voi riittävän saannin varmistamisella suojata itseään mm. osteoporoosilta, sydänsairauksilta ja tietyiltä syöviltä.​

K-vitamiinin kohdalla vaikuttaisi olevan sitä parempi, mitä enemmän saat erityisesti k2-vitamiinia ruoan tai lisäravinteen kautta.

On hyvä huomata, että vaikka kasviksissa listataan usein korkean k-vitamiinipitoisuudet, on niiden sisältämä k1-vitamiini selvästi heikommin kehon hyödynnettävissä kuin eläinperäisten ruokien sisältämä k2-vitamiini​.

Tutkimusten perusteella k2-vitamiini vaikuttaisikin olevan erinomainen suoja erityisesti vanhemille ihmisille, suojaten heitä monilta ikääntyneiltä vaivaavilta sairauksilta. Japanissa k2-vitamiinilisiä suositellaan aktiivisesti vanhuksille, ja samaa voisin itsekkin suositella.

Vaikka suomalaiset virastot eivät vielä ole ottaneet kantaa k-vitamiineihin, on niiden eduista saatu viimeisen vuosikymmenen aikana vahvaa tietoa, jonka takia heidänkin kannattaisi aktiivisemmin jakaa tietoa tästä vitamiinista.​

Voin myöntää, että ennen k-vitamiinin perehtymistä en ollut siitä juuri ollenkaan tietoinen, ja suoranaisesti yllätyin saaduista tutkimustuloksista k2-vitamiinin eduista.

Jos siis haluat suojautua osteoporoosilta, sydänsairauksilta ja mm. eturauhass​yövältä, kannattaa panostaa k2-vitamiinin saamiseen joko ruoan tai lisäravinteiden kautta.

Päivitys Elokuu 2017: Uusi tuotesuositus

Päivityksenä tähän artikelliin marraskuussa 2016, olemme vaihtaneet suosittelemamme tuotteen Helheltshälsan K2-vitamiinivalmisteeseen.

Tämä on melko vahva k2-vitamiinivalmiste, joka sisältää myös imeytymistä ja yleistä terveyttä edistämään hieman keskipitkiä rasvoja, eli ns. mct-öljyä.

Tämä tuote on mielestämme parhaita markkinoilla olevia k2-vitamiinivalmisteita. Sitä saa ostettua ainakin Fitnesstukusta, ehkä joistakin muistakin kaupoista.

k2-vitamiini