LisäravinneTieto.com
Piditkö artikkelista? Jaa se myös kavereillesi!

Ubikinoni (Koentsyymi Q10) – Lisää energiaa ja vähemmän sydänongelmia?

Päivitys Elokuu 2017: Uusi tuotesuositus

Päivitimme tuotesuosituksen elokuulle ja syyskuulle 2017, Aminopörssin laadukkaaseen Puhdas+ Q10 lisäravinteeseen, jossa yhdistyvät mielestämme parhaiten laatu ja kohtuullinnen hinta

Hanki siis sinäkin oma purkkisi tätä lisäravinnetta jo tänään Aminopörssistä. Yhdessä pakkauksessa on 60 kapselia, ja se riittää noin 2 kuukauden ajaksi.

puhdas ubikinoni

Katso tarjous ja tilaa tästä >>

Koentsyymi Q10, tai toiselta nimeltään ubikinoni, on lähes kaikkien eläinten kehoissa löytyvä koentsyymi.

ubikonini

Se on rasvaan imeytyvä aines, joka muistuttaa hieman vitamiinia. Se miksi sitä ei luokitellä vitamiiniksi johtuu lähinnä siitä, että ihmiskeho pystyy itse tuottamaan pieniä määriä tätä koentsyymiä. Näin ollen sitä ei voida luokitella virallisesti vitamiiniksi.

Kaikkein eniten sitä löytyy ihmiseltä solujen mitokondrioista. Mitokondriot ovat solujen voimalaitoksia, jotka pitävät solut hengissä luomalla niihin energiaa.​

Tarkemmin ottaen ubikinoni osallistuu ATP -nimisen energian luomiseen, joka muodostaa jopa 95 % kehon tuottamasta energiasta.

Mitä enemmän energiaa jokin osa kehossa tarvitsee, sitä suurempi määrä tätä koentsyymiä siellä myös on.​

Miten Ubikonini toimii kehossa

 • Jotta keho saisi tarpeeksi energiaa elämän vaatimuksiin, on sen soluissa pienet mitokondriot, jotka ottavat rasvaa ja muita ravinteita, ja tekee niistä energiaa. Tähän se tarvitsee myös koentsyymi Q10:ä
 • Koentsyyminä Q10 auttaa myös muita entsyymejä käsittelemään syötyä ruokaa.
 • Tämän ansiosta Q10 edistää myös monien tärkeiden ravinteiden imeytymistä ja siirtymistä kehon käyttöön.
 • Q10 voi esiintyä kolmessa eri muodossa. Tietyt muodot voivat ottaa ja luovuttaa elektroneja, joiden ansiosta ne toimivat myös antioksidantteina, ja estävät ja suojaavat vapaiden radikaalien aiheuttamilta vahingoilta.
 • Vaikka keho pystyy valmistamaan itse ubikinonia, heikentyy tämä tuotanto iän myötä alkaen noin 25 vuoden iästä. Harmi kyllä, sillä sen vaikutuksia tarvittaisiin juuri eniten kun ikää alkaa kertyä, sillä se voi antaa lisää energiaa, ja suojata soluja vanhenemisen aiheuttamilta vaurioilta ja ongelmilta.

Ketkä voivat tarvita enemmän koentsyymi Q10:ä

Oregon State Universityn mukaan keskimäärin terveillä ja hyväkuntoisilla ihmisillä keho tuottaa tarpeeksi ubikinonia omaan tarpeeseensa.

He kuitenkin huomioivat, että mitä vanhempi ihminen on, sitä vähemmän keho enään tuottaa tätä koentsyymiä. Pudotus vaikuttaa alkavan kunnolla yli 40-kymppisillä.

Mielenkiintoisesti statiinien (sydänlääke) syöminen vaikuttaa lähes romahduttavan ubikinonin määrän.

Tämän takia ubikinonia onkin tutkittu ja käytetty paljon erityisesti iäkkäämmillä sydänongelmista kärsivillä ihmisillä.

Q10 vaikuttaakin oleva muista riippumaton ennustaja sydänkuolleisuuden suhteen sydänvaivoista kärsivillä. Mitä alhaisempi ubikinonipitoisuus, sitä suurempi riski kuolla sydänkohtaukseen.

Ubikinonia käytetään kuitenkin muistakin syistä, joita ovat ainakin seuraavat:

 • Lisäenergian saaminen
 • Ikääntymisen hidastaminen
 • Verensokerin tasoittaminen
 • Migreenien estäminen
 • Miesten hedelmällisyyden parantaminen
 • Kogniitivisiltä sairauksilta suojautuminen ja niiden oireiden helpottaminen (erityisesti Parkinsonin tauti)
 • Yleinen terveyden edistäminen solujen energiantuotantoa parantamalla

Tarkastellaampa sitten hieman tarkemmin näitä erilaisia Ubikinonin käyttötarkoituksia ja niiden toimivuutta.

Ubikinonin hyödyt

#1 Energian lisääminen

Koska ubikinoni on niin tärkeää energian tuotannossa kehossa, käytetään sitä yleisen energisyyden edistäjänä.

Q10 vaikuttaa kahdellakin tavalla kehon energiantuotantoon.

Se edistää solujen mitokondrioiden toimintaa, jonka pitäisi ainakin teoriassa auttaa niitä tuottamaan enemmän energiaa soluihin ja näin myös keholle.

Toisaalta se myös auttaa ruonasulatusta ottaamaan ravinteita syödystä ruoasta, ja näin auttaa kehoa saamaan enemmän hyödyllisiä ravinteita samasta määrästä ruokaa.​

On hieman epäselvää, kuinka paljon ubikinoni oikeasti lisää energisyyttä, sillä näin subjektiivista asiaa on hyvin vaikea tutkia.

On näyttöjä, että ubikinoni hidastaa väsymistä rasituksen aikana ja jälkeen, mutta miten tämä aine vaikuttaa normaalissa arkielämässä?​

Osa ihmisistä vannoo ubikinolin tekevän heistä energisempiä ja pirteämpia, kun taas toiset eivät ole yhtä vakuuttuneita.​

Koska ihmisen energisyyttä ei oikein osata mitata mitenkään, täytyy tämän suhteen mennä hieman ihmisten sanomisten mukaan. Ja heidän mukaansa Q10 toimii joillakin, mutta toisilla ilmeisesti ei juuri vaikuta.

Jos kuitenkin kärsit uupumuksesta tai väsyneisyydestä, kannattaa koentsyymi Q10:ä ehkä kokeilla.​

#2 Sydänongelmilta ja -sairauksilta suojautuminen​

Ubikinonia on tutkittu ehkä eniten juuri sydänongelmiin liittyen.​ Esimerkiksi Japanissa Q10:ä annettaan tavallisesti sydänpotilaille osana hoitoa.

sydän q10

Vaikka kaikki tutkijat eivät ole vielä vakuuttuneita, ja haluavat enemmän tuloksia, on meillä iso lista tutkimuksia jotka ovat antaneet hyviä tuloksia Q10:n lisäsaannilla.​

Kuten aikaisemmin mainitsin, nosti alhainen Q10 määrä kehossa selvästi kuolleisuuden riskiä sydänpotilailla. Samaten sydänkohtauksen saaneilla havaitaan yleisesti jopa vakavia Q10 puutoksia.

Mitä suurempi puutos, sitä vakavampi oli myös sydänkohtaus.​

Ja koska statiinien on havaittu laskevan Q10:n tuotantoa ja pitoisuuksia, käytetään ubikinonia staatinien yhteydessä näiden lääkkeiden haittavaikutusten minimoimikseksi.​

Eräässä tutkimuksessa ubikinoni osoittautui erittäin tehokkaaksi statiinien sivuoireiden parantajiksi ja joskus jopa statiinien korvaajana. Sillä saatiin tutkimuksessa seuraavat tulokset:

(Tulokset kertovat prosentteina, kuinka moni alun 50 koehenkilöstä koki seuraavia oireita ensikäynnillä verrattuna tuoreimpaan tapaamiseen keskimäärin 22 kuukauden kuluttua)

 • Väsyneisyys: 84 %  ==> 16 %
 • Lihaskivut:  64 % ==> 6 %
 • Hengenahdistusoireet: 58 % ==> 12 %

Näytöt ovat aika vahvat sen suhteen, että ubikonin lisäsaaminen tekee hyvää sydänsairauksilta kärsivillä ja erityisesti statiinilääkkeitä ottavilla. 

Eripuraa herättääkin enemmän se, kuinka suuret sen vaikutukset ovat. ​

Tiedämme että,​

 • Alhainen Q10 koentsyymin määrä on tavallista sydänkohtauksen saaneilla, ja se lisää kuolleisuuden riskiä
 • Samaten statiinit laskevat Q10:n määrää entisestään
 • Lisäravinteena nautittu Q10 nostaa tämän koentsyymin määrää myös kehossa.
 • Mutta, kuinka paljon tämä oikeasti vaikuttaa sydänkohtauksen riskiin tai suojaa siltä. Tätä ei vielä kunnolla tiedetä ja tutkitaan kovasti tällä hetkellä.

Koentsyymi Q10 vaikuttaakin olevan terveellinen ja turvallinen lisäravinne sydänongelmista kärsiville. Valitettavasti emme ole vielä selvillä tarkkaan, kuinka tehokas se oikeasti on, jonka takia sen suosittelemisesta nousee vielä eriäviä mielipiteitä.

#3 Migreenikohtausten estäjä

Q10:llä vaikuttaa olevan yhteys myös migreenikohtauksien aiheuttajaan, ja se vaikuttaa olevan turvallinen keino vähentää kohtausten yleisyyttä ja voimakkuttaa.

ubikonini migreeni

Eräässä tutkimuksessa melko vakavasta migreenistä kärsivillä migreenikohtausten määrä laski 4 kuukauden aikana 4,4 kohtauksesta kuukaudessa 3,2 kohtaukseen.​ 

Samalla ​päänsäryt ja migreenit paranivat nopeammin, pahoinvointi oli pienempää ja kivut heikompia.

Toisessa tutkimuksessa taas nähtiin, että 4 kuukauden käytön jälkeen keskimääräinen migreenikohtausten määrä kuukaudessa laski jopa alun 7,34 aina 2,95:n.​

Parhaimmissa tapauksissa eräillä koehenkilöillä migreenien yleisyys laski jopa joka kolmannestasta päivästä (10 kertaa kuussa) joka 20:n päivään (1,5 kertaa kuussa)​

Koentsyymi Q10 voikin tuoda monille migreenistä kärsiville helpostusta kohtauksien lukumäärään ja voimakkuuteen.

#4 Suojaa neurologisilta ongelmilta (erityisesti Parkinsonin tauti)

Kognitiivia tai neurologisia sairauksia sairastavilla havaitaan myös monesti tavallista alhaisemmat Q10-arvot.

Tämän takia Q10 vaikutusta näiden hoidossa on alettu tutkia paljon.​ Erityisen paljon on tutkittu Q10:n käyttöä Parkinsonin taudin hoidossa.

Tulokset ovat tässä suhteessa olleet todella ristiriitaiset. Osassa tutkimuksia on​ ubikinoni osoittaunut hidastavan Parkinsonin taudin oireiden etenemistä. Ja sitten toisissa sen ei ole havaittu vaikuttavan mitenkään.

Koska ubikino on turvallinen lisäravinne, ottavat monet tälläisistä sairauksista kärsivät sitä kaiken varalta. Se kuinka tehokas apu se on, on vielä hyvin epäselvää.​

Muita mahdollisia etuja

Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että hedelmättömillä miehillä Q10 paransi sperman laatua ja liikkuvuutta. Lisäksi hedelmöitysaste nouse jopa 10 % ==> 26 %.​ Näin ollen on mahdollista, että ubikinoni voisi auttaa joillakin miehillä hedelmättömyyteenkin.

Ubikinoni voi parantaa verensokerinsäätelya jonkin verran 2-tyypin-diabeetikoilla, mutta tässäkin tulokset ovat ristiriitaiset.

Koentsyymi Q10 lähteet

Ubikinonia saa monista ruoista, mutta määrät ovat melko pieniä verrattuna lisäravinteiden määriin.

Parhaita Q10 ruokalähteita ovat mm. seuraavat:​

 • Korkealaatuiset lihat (nauta, possu, kana ja muut eläimet)
 • Kalat
 • Erilaiset siemenet kuten seesaminsiemenet
 • Monet pähkinät
 • Tummanvihreät kasvikset kuten parsakaali
 • Kananmunat
 • Appelsiinit
 • Mansikat

Näitä kautta moni terve ihminen saa riittävät määrät Q10:ä. Kuitenkin jos kärsit sydänongelmista tai haluat muita ubikinonin etuja, ovat lisäravinteet yleensä se ainoa tapa saada riittävästi merkittävän vaikutuksen tekemiseksi.

Ubikinoni lisäravinteet

Päivitys Elokuu 2017: Uusi tuotesuositus

Päivitimme tuotesuosituksen elokuulle ja syyskuulle 2017, sillä Hyvinvoinnin Tavaratalo tarjoaa laadukasta Puhdas+ Q10 lisäravinnetta uskomattomaan tarjoukseen syyskuun loppuun asti.

Jos siis haluat saada tätä lisäravinnetta todella edullisesti, nyt on paras tilaisuus sitä hankkia. Tarjous on voimassa 30.9.2017 asti​

puhdas ubikinoni

Katso tarjous ja tilaa tästä >>

Ubikinonin haitat ja turvallisuus

Keskimäärin Ubikinoni tai Q10 on erittäin turvallinen ja hyvin siedetty lisäravinne, jota on käytetty vuosien ajan monissa tutkimuksissa ja hoitona ilman ongelmia.​

Joskus voi kuitenkin ilmetä sivuoireita, joista tavallisimpia ovat seuraavat:​

 • Lievä unettomuus
 • Kutina, ihottumat ja hieman kohonneet maksa-arvot
 • Vatsakipu, vatsanvääntely ja päänsärky
 • Ärtyneisyys ja väsymys
 • Q10 lisäravinteet voivat heikentää joidenkin sydänlääkkeiden toimintaa, erityisesti Varfariiniä sisältävien kolesteroolilääkkeiden. Konsultoi lääkäriä ennen lisäravinteiden ottamista
 • Ubikinoni voi myös laskea verensokeria, jonka takia diabeteslääkitystä ottavilla voi tulla ongelmia.
 • Vaikutusta raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkittu.

Yhteenveto Ubikinonista

Kaikenkaikkiaan ubikinoni tai koentsyymi Q10 vaikuttaa olevan turvallinen lisäravinne, jolla on joitakin etuja.

Sitä käytetään eniten sydänsairauksien estäjänä ja sydänkohtauksen saaneilla. Se näyttäisi selvästi toimivan, mutta kuinka suuri sen vaikutus on, se on vielä epäselvää.

Migreenistä kärsivillä Q10 vaikuttaisi olevan hyvinkin tehokas kohtauksien harventaja ja kipujen pienentäjä.

Monet sanovat Q10:n lisäävän energian määrää ja estävän uupuneisuutta, mutta tätä on lähes mahdoton tieteellisesti tutkia.​

Yhteenvetona ubikinoni ei ole kaikkein tärkeimpiä tai tehokkaimpia lisäravinteita, eikä siitä ole oikein hyötyä terveille ihmisille. Jos kuitenkin kärsit sydänongelmista, migreenistä tai uupuneisuudesta, voi ubikinoni auttaa näitä vastaan ainakin jossakin määrin.

Koska se on turvallista käyttää, kannattaa sitä ehkä kokeilla jos nämä ongelmat painavat. Muiden kannattaa ehkä jättää väliin ja käyttää rahansa johonkin muuhun.​