Aminohapot 101: Rakenna Terveyttä Perustasta Ylöspäin

Aminohappojen perusteet

Aminohapot ovat elämän perusaineita ja ne toimivat proteiinien rakennuspalikoina. Ne koostuvat neljästä osasta: alfa-hiili (keskusatomina), aminoryhmä (NH₂), karboksyyliryhmä (COOH) ja omaperäinen sivuketju tai R-ryhmä, joka määrittää kutakin aminohappoa.

Yleinen rakenne

Alfa-hiili on aminohapon keskus, johon muut komponentit kiinnittyvät. Tässä on yleisrakenne:

 • Alfa-hiili (C)
 • Vetyatomi (H)
 • Karboksyyliryhmä (COOH)
 • Aminoryhmä (NH₂)
 • Sivuketju (R-ryhmä)

Liittyminen proteiineiksi

Aminohapot yhdistyvät toisiinsa peptidisidoksilla, muodostaen pitkiä ketjuja eli polypeptidejä ja proteiineja. Näissä ketjuissa aminohappona sivuketjut ovat tärkeässä roolissa, sillä ne vaikuttavat proteiinien kolmiulotteiseen muotoon ja toimintoihin.

Hydrofobisuus ja hydrofiilisyys

Aminohappona sivuketjut tekevät niistä joko hydrofobisia (vettä hylkiviä) tai hydrofiilisiä (vettä houkuttelevia). Tämä ominaisuus vaikuttaa siihen, miten aminohapot käyttäytyvät soluissa ja ovat keskeisiä proteiinien rakentumisessa.

Aminohappojen luokittelua

Luonteen mukaan ne voidaan jaotella *perus, happamiin ja neutraaleihin sivuketjuominaisuuksiin perustuen. Proteiinin rakenteessa ja toiminnassa sekä sivuketjujen yksityiskohdat että aminohappojen pääryhmien kemialliset ominaisuudet ovat äärimmäisen oleellisia.

Aminohapporyhmät

Aminohapot, proteiinien rakennuspalikat, voidaan ryhmitellä niiden toiminnallisten ominaisuuksien mukaan. Jokainen ryhmä pelaa keskeistä roolia eliöiden normaalissa kasvussa ja kehityksessä.

Välttämättömät aminohapot

Välttämättömät aminohapot ovat sellaisia, joita keho ei pysty tuottamaan, joten ne on saatava ruokavalion kautta. Aikuisille ihmisille välttämättömiä aminohappoja on yhdeksän:

 • Fenyylialaniini
 • Valiini
 • Tryptofaani
 • Treoniini
 • Isoleusiini
 • Metioniini
 • Histidiini (välttämätön erityisesti lapsille)
 • Leusiini
 • Lysiini

Nämä aminohapot ovat välttämättömiä erilaisten kehon toimintojen kannalta, kuten entsyymien ja hormonien tuotannon sekä lihasten korjaantumisen kannalta.

Ehdollisesti välttämättömät aminohapot

Ehdollisesti välttämättömät aminohapot ovat niitä, joita kehon yleensä tuottaa riittävästi, mutta tietyissä fysiologisissa olosuhteissa, kuten sairauden tai voimakkaan stressin aikana, niiden synteesi voi olla riittämätöntä. Tällöin tarve saada niitä ruokavalion kautta kasvaa. Tähän ryhmään kuuluvat:

 • Arginiini (erityisen tärkeä lapsille)
 • Syssteiini
 • Glutamiini
 • Tyrosiini
 • Glysiini
 • Ornitiini
 • Proliini
 • Seriini

Korvaavat aminohapot

Korvaavat aminohapot ovat sellaisia, joita ihmiskeho pystyy tuottamaan itse riittävässä määrin, eikä niiden saantia ruokavalion kautta pidetä yhtä kriittisenä kuin välttämättömien aminohappojen. Korvaavat aminohapot sisältävät:

 • Alaniini
 • Asparagiinihappo
 • Asparagiini
 • Glutamiinihappo

Rakenteelliset ominaisuudet

Aminohapot ovat proteiinien rakennuspalikoita ja niillä on erityinen rakenne, joka mahdollistaa niiden monipuoliset toiminnot kehossa.

Perusrakenne
Jokainen aminohappo koostuu keskeisestä alfahiilestä (alfa-hiili), johon liittyvät:

 • Yksi vetyatomi (H)
 • Karboksyyliryhmä (-COOH)
 • Aminoryhmä (-NH2)
 • Yksi sivuketju tai R-ryhmä, joka määrittelee aminohapon ominaisuudet

Sivuketjun merkitys
R-ryhmä voi olla yksinkertainen, kuten vetyatomi glycinessa, tai monimutkainen, kuten tryptofaanin indoolirenkaassa. Tämä sivuketju antaa kullekin aminohapolle ominaisia piirteitä ja vaikuttaa sen kykyyn muodostaa kolmiulotteisia rakenteita proteiineissa.

Kiraalisuus
Lukuun ottamatta yhtä (glysiini), aminohapot ovat kiraalisia, mikä tarkoittaa, että ne voivat esiintyä eri muodoissa; L- ja D-konfiguraatiot. Proteiineja muodostavat lähinnä L-aminohapot.

Ionisoituminen
Koska aminohapot sisältävät sekä happaman karboksyyliryhmän että emäksisen aminoryhmän, ne voivat ionisoitua. Fysiologisessa pH (noin 7,4) ne ovat yleensä zwitterioneja, joissa karboksyyliryhmä on luovuttanut protonin muodostaen negatiivisen varauksen ja aminoryhmä on vastaanottanut protonin muodostaen positiivisen varauksen.

Nämä rakenteelliset ominaisuudet mahdollistavat aminohappojen välisten kemiallisten sidosten syntymisen, mikä on välttämätöntä proteiinien rakentamisessa ja toiminnassa.

Aminohappojen biosynteesi

Aminohappojen biosynteesi kuvaa biokemiallisia prosesseja, joissa solut tuottavat aminohappoja. Nämä molekyylit ovat elintärkeitä, sillä ne toimivat proteiinien rakennuspalikoina.

Prosessin lähtöaineet: Monet organismien tarvitsemat aminohapot syntyvät metabolisten reittien, kuten glykolyysin, sitruunahappokierron ja pentoosifosfaattireitin kautta. Nämä reitit tarjoavat tarvittavat molekyylirakenteet aminohappojen muodostumiselle.

Eliöiden kyky tuottaa aminohappoja:

 • Autotrofit: Kasveilla on kyky valmistaa kaikki olennaiset aminohapponsa itse.
 • Heterotrofit: Esimerkiksi ihmiset tarvitsevat tietyt aminohapot ravinnosta, sillä ne eivät kykene syntetisoimaan niitä.

Aminohappojen biosynteesin kannalta keskeisiä ovat aminoryhmä (-NH2) ja karboksyylihapporyhmä (-COOH), jotka ovat liittyneet hiiliyhdisteeseen. Aminoryhmä toimii emäksenä ja karboksyylihapporyhmä happamana osana molekyyliä.

Aminohappojen polymeroituminen:

 • Oligopeptidit: Lyhyet aminohappoketjut, yleensä alle 20 aminohappoa.
 • Polypeptidit: Pidemmät aminohappoketjut, yli 20 aminohappoa sisältävät rakenteet.

Kun polypeptidiketjun pituus ylittää 50 aminohappoa, yhdistettä aletaan usein kutsua proteiiniksi. Proteiinien monimuotoisuus perustuu aminohappojen erilaisiin järjestyksiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, jotka määrittävät lopullisen kolmiulotteisen rakenteen ja toiminnalliset piirteet.

Aminohapot ravinnossa

Aminohapot ovat proteiinien rakennuspalikoita ja välttämättömiä ylläpitämään terveyttä. Ne vaikuttavat moniin kehon toimintoihin, kuten lihasten rakentamiseen ja kudosten korjaamiseen. Ihmiset tarvitsevat 20 erilaista aminohappoa, joiden tasapainoinen saanti on tärkeää.

Välttämättömiä aminohappoja ihmiskeho ei kykene tuottamaan, joten ne on saatava ravinnosta. Näitä on yhteensä yhdeksän:

 • Histidiini
 • Isoleusiini
 • Leusiini
 • Lysiini
 • Metioniini
 • Fenyylialaniini
 • Treoniini
 • Tryptofaani
 • Valiini

Nämä aminohapot ovat tarpeen mm. lihasten kasvuun ja kunnossapitoon sekä hormonien ja entsyymien tuotantoon. Niitä löytyy erityisesti eläinkunnan tuotteista kuten lihasta, kananmunista ja maitotuotteista, mutta myös tietyistä kasvikunnan lähteistä kuten palkokasveista ja pähkinöistä.

Ei-välttämättömiä aminohappoja keho pystyy valmistamaan itse, mutta tämä ei välttämättä tarkoita, että niitä ei tarvitsisi saada lainkaan ravinnosta.

Ravinnon aminohappoprofiili on olennainen tekijä arvioitaessa proteiinien laatua ruokavaliossa. Kokonaisissa proteiineissa aminohapot ovat sidoksissa toisiinsa ja hajoavat ruoansulatuksen aikana, mikä on tärkeää, jotta keho voi hyödyntää niitä tehokkaasti.

Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio sisältää yleensä riittävästi aminohappoja ihmisen tarpeisiin. Eri proteiinilähteiden yhdistäminen voi varmistaa, että saa kaikki tarvittavat aminohapot.

Aminohappojen metabolia

Kun keho käyttää aminohappoja energianlähteenä, äärimmäisissä tilanteissa, kuten hiilihydraattien tai rasvojen puutteessa, tapahtuu useita metabolisia prosesseja. Ensimmäinen askel on aminohappojen deaminaatio, jossa aminoryhmät poistetaan ja muunnetaan lopulta ureaksi tai virtsahapoksi, jotka eritetään kehosta.

Aminohappojen hapetukseen liittyvä prosessi on monimutkainen ja koostuu useista vaiheista, jotka sisältävät transaminaatiota ja oksidatiivista dekarboksylaatiota. Transaminaatiossa aminoryhmä siirretään aminohapolta alfa-ketoglutaarille tuottaen glutamaattia. Glutamaatti voi sitten kokea oksidatiivista dekarboksylaatiota, mikä johtaa sen muuntumiseen alfa-ketoglutaraatiksi ja ammoniakiksi.

Nämä kemialliset muutokset mahdollistavat energian vapautumisen solun sisällä. Aminohapot voivat myös toimia rakennuspalikoina uusien proteiinien synteesissä tai ne voivat muuttua muiden tyyppisten orgaanisten yhdisteiden, kuten glukoosin tai kemiallisten välittäjäaineiden, esiasteiksi.

Aineenvaihduntapolut

Aminohappojen metaboliaan liittyviä polkuja ovat:

 • Glykolyysi: Aminohapot voidaan konvertoida glykolyysin välituotteiksi.
 • Sitruunahappokierto: Toinen reitti, jossa aminohapot osallistuvat energiantuotantoon.
 • Pentoosifosfaattireitti: Aminohapot voivat muodostua myös tämän reitin välituotteista.

Nämä reitit osoittavat, kuinka keskeisessä roolissa aminohapot ovat kehon monimutkaisessa energianmuodostuksessa.

Aminohapot ja terveys

Aminohapot ovat keskeisiä terveydelle, sillä ne toimivat proteiinien rakennuspalikoina kehossa. Ilman näitä rakennuspalikoita monet kehon perustoiminnot, kuten kudosten korjaus, hormonien tuotanto ja immuunijärjestelmän vahvistaminen, eivät toimisi optimaalisesti. He katsovat, että aminohapot ovat välttämättömiä, koska kaikki eivät voi syntyä itse kehossa.

Välttämättömät aminohapot on saatava ravinnosta, ja ne ovat avainasemassa lihasten kasvatuksessa ja palautumisessa:

 • Histidiini
 • Isoleusiini
 • Leusiini
 • Lysiini
 • Metioniini
 • Fenylalaniini
 • Tryptofaani
 • Valiini

Nämä aminohapot aktivoivat proteiinisynteesiä, joka on tärkeä prosessi lihasten rakentumiselle ja ylläpidolle. Lisäksi ne auttavat vähentämään rasvahappoja kehossa, mikä voi olla hyödyllistä laihdutuksen yhteydessä.

Ei-välttämättömät aminohapot keho pystyy tuottamaan itse, mutta nekin ovat tärkeitä monenlaisille biologisten toimintojen suorittamiselle. Aminohapot sisältävät kaloreita vähemmän kuin rasvat, joten niiden avulla voidaan välttää liiallista kalorien saantia. Tämä on hyvä uutinen niille, jotka pyrkivät painonhallintaan terveellisen ravinnon kautta.

Ravinnon kautta saadut aminohapot tulevat muun muassa lihasta, kalasta, pähkinöistä ja tietyistä kasveista. Monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio varmistaa, että keho saa kaikki tarvitsemansa aminohapot ja säilyttää näin optimaalisen terveydentilan.

Aminohappolisät

Aminohappolisät ovat suosittuja ravintolisiä, joita käyttävät erityisesti urheilijat ja aktiivisesti liikkuvat henkilöt. Ne tarjoavat keholle tärkeitä aminohappoja, jotka ovat proteiinien rakennuspalikoita. Erityisesti välttämättömät aminohapot ovat niitä, joita ihmiskeho ei pysty itse tuottamaan, joten ne on saatava ravinnosta.

Näitä lisäravinteita käytetään usein tukeakseen lihaskasvua ja parantamaan palautumista harjoittelun jälkeen. Aminohappolisien hyödyt voivat olla moninaiset, ja ne voivat sisältää:

 • Lihaskasvun tehostaminen: Aktivoivat proteiinisynteesiä.
 • Parempi palautuminen: Auttavat lihaskudoksen korjaamisessa ja rakentamisessa.
 • Lisäenergia: Voi vaikuttaa suorituskykyyn.

Aminohappolisät sisältävät yleensä yhden tai useamman seuraavista aminohapoista:

 • Välttämättömät aminohapot (EAA)
 • Haaraketjuiset aminohapot (BCAA)
 • Erikoistuneet aminohapot, kuten L-glutamiini tai L-arginiini

Vaikka lisäravinteet voivat olla hyödyllisiä, on tärkeää muistaa, että tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio on ensisijainen tapa saatava kaikki tarvittavat aminohapot. Käyttäessään aminohappovalmisteita, käyttäjien tulee noudattaa valmistajan ohjeita ja konsultoida tarvittaessa terveysalan ammattilaisia.

Aminohappojen analysointi ja tutkimus

Aminohappojen analysointi on keskeistä potilaan aineenvaihduntasairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Tutkimustyyppejä on useita, ja ne mahdollistavat aminohappojen pitoisuuksien ja suhteellisten määrien mittaamisen eri näytteissä, kuten verestä, virtsasta tai aivo-selkäydinnesteestä.

Virtsanäytteet:

 • Usein käytetään aminohappoprofiilin selvittämiseen.
 • Tyypillisiä mitattavia aminohappoja: fosfoseriini, tauriini, asparagiinihappo.

Aino-selkäydinneste:

 • Aminohappojen mittaukset voivat antaa tietoa neurologisista sairauksista.

Analyysimenetelmiin kuuluu tavallisesti ioninvaihtoon perustuva nestekromatografia, ninhydriinivärjäys sekä fotometrinen detektio. Ioninvaihtokromatografia erottaa aminohapot niiden sähkövarauksen perusteella, ja ninhydriinivärjäys mahdollistaa niiden havainnoinnin.

Tulokset ilmoitetaan yleensä viitearvoina ja ne valmistuvat useimmiten noin kolmessa viikossa. Tulosten tulkinta sisältää aminohappojen erityskuvion virtsaan tai muuhun näytteeseen liittyen. Analyysit antavat lääkärille arvokasta tietoa arvioitaessa sairauksien luonnetta ja niiden hoitosuunnitelmia.