LisäravinneTieto.com
Piditkö artikkelista? Jaa se myös kavereillesi!

D-Asparagiinihappo – Testosteronin Luontainen Nostaja Miehillä?

Päivitys Marraskuu 2016: Uusi tuotesuositus

Päivityksenä tähän artikelliin marraskuussa 2016, olemme vaihtaneet suosittelemamme tuotteen NutriWorksin D-asparagiinihappoon.

Se on noussut markkinoiden ykköseksi laadullisesti sekä erittäin hyvällä hinta-laatusuhteella. Plussana voimme vielä mainita sen, että se on Suomessa suunniteltu, ja suomalaisen yrityksen ylläpitämä tuotemerkki, joka tekee monia muitakin laadukkaaksi osoittautuneita tuotteita.

D-asparagiinihappo

Tämän takia olemmekin päivittäneet tuotesuosituksemme tälle tuotteelle. Sitä saa ostettua ainakin Aminopörssistä, ehkä joistakin muistakin kaupoista.

Testosteronin määrän kasvattaminen on monen miehen tavoite. Sen lisäksi että tämä mieshormoni vaikuttaa mm. lihasten kasvuun ja seksuaaliseen terveyteen, on sillä havaittu huomattaviakin vaikutuksia mielialoihin, motivaatioon ja ns. "draiviin".

Valitettavasti kuitenkin ns. testosteronivaje on entistä yleisempi ongelma miehillä monista eri syistä, joita ovat mm. liikunnan puute, huonot ruokavaliot ja riittämätön uni.​

Ei olekkaan siis ihme, että lisäravinnemarkkinoille on tuotu monia erilaisia tuotteita, joiden pitäisi nostaa turvallisesti ja luontaisesti miesten testosteronin määrää. D-asparagiinihappo on näistä tulokkaista yksi tuoreimmista, mutta auttaako se oikeasti miehiä tässä tavoitteessaan, vai onko sen lupaukset lähinnä mainospuhetta?​

Miksi d-asparagiinihappo?

testosteronisteroidi

Testosteroni on ehdottomasti kaikkein käytetyimpiä steroideja sen etujen takia

D-asparagiinihapolla on selvästi havaittu yhteys hormonitoimintaan. Se nimittäin stimuloi kiveksissä Leydigin solujen androgeenituotantoa, joiden tehtävä on tuottaa koirashormonia eli testosteronia.

Ideana on, että tämän prosessin kiihdyttäminen johtaisia miehillä suurempaan testosteronin tuotantoon kiveksissä, ja täten nostaisi myös kehossa olevan testosteronin määrää luontaisesti ja turvallisesti.

Myöhemmin tarkastelemme, kuinka suuri vaikutus d-asparagiinihapolla on käytännössä testosteronin määrän kanssa tutkimusten mukaan... 

Mitä on d-asparagiinihappo?

D-asparagiinihappo​ on aminohappo, joka ei kuitenkaan ole ns. välttämätön aminohappo. Keho pystyy nimittäin tuottamaan sitä itse tarvittavat määrät ja siitä ei yleensä ilmene suoranaista puutetta.

Se on kuitenkin eräs monista hyödyllisistä aminohapoista, joita ovat myöskin mm. beta-alaniini, arginiini sekä glutamiini.

Monet uskovat, että syömällä d-asparagiinihappoa lisäravinteen muodossa, voisimme nostaa sen määrää kehossa korkeammalle kuin se luontaisesti on, jonka seurauksena pitäisi syntyä kiihtynyttä testosteronin tuotantoon kiveksissä.​

Asparagiinihappoa on olemassa 2 eri muotoa. Niistä kuitenkin vain d-muoto vaikuttaa hormonitoimintaan ja testosteronin tuotantoprosessiin.

Alun tutkimustulokset lupaavia

väsynyt mies

Energian puute voi olla eräs merkki testosteronin vähäisestä määrästä

D-asparagiinihapolla oli vahva sisääntulo lisäravinnemarkkinoille. Ensimmäinen tutkimus nimittäin havaitsi d-asparagiinihappoa lisäravinteena ottaneilla miehillä jopa 60 % korkeampia testosteronitasoja 90 päivän käytön jälkeen.

Tästä tutkimuksesta on kuitenkin hyvä olla tietoinen eräästä asiasta. Sen koehenkilöinä oli nimittäin hedelmättömyydestä ja heikosta sperman laadusta kärsivät miehet, joilla oli selvästi keskimääräistä alhaisemmat testosteronitasot tutkimuksen alkaessa.

Tutkimustulos oli kuitenkin lupaava. Hedelmättömien miehien sperman laatu kohosi 90 päivässä huomattavasti, ja raskauksien määrä heidän perheissään kasvoi tilastollisesti merkittävällä tavalla.

Seuraavassa tutkimuksessa katsottiin d-asparagiinihappolisän vaikutusta rottien ja ihmisten testosteronitasoihin.

23 perustervettä miestä sai d-asparagiinihappoa sisältävän juoman päivittäin, ja 20 miestä taas placeboa sisältävän drinkin.

Kahdentoista päivän jälkeen heidän veren testosteroniarvonsa olivat nousseet arvosta 4,8 ng/ml => 6,4 ng/ml asti​. Nousua oli siis keskimäärin huimat 48 %. Placeboa saaneilla miehillä ei havaittu muutosta testosteronin määrässä.

Ristiriitaisia tutkimustuloksia

Alun lupaavien tulosten jälkeen alkoi kuitenkin löytyä myöskin eri lopputulemaan päätyviä tutkimuksia.

d-asparagiinihappo

2013 tehty tutkimus tutki, miten d-asparagiinilisä vaikutti urheilevien, hyväkuntoisten nuorten miesten suorituskykyyn.

Nämä jo urheilua harrastaneet miehet söivät d-asparagiinihappoa sisältävää ravintolisää 28 päivän ajan. Tulokset antoivat nytten aivan erilaiset kuvan aineen tehosta.

Verrattuna placeboa saaneseen ryhmään, d-asparagiinihappoa syöneillä ei havaittu mitään kehitystä lihasten voimassa, testosteronin määrässä tai kehon rakenteessa. 

Heillä d-asparagiinihappo ei tuntunut vaikuttavan mitenkään.

Samanlainen tulos saatiin vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa, jonka kohteena olivat myöskin urheilevat ja salilla käyvät nuoret miehet.

3 grammaa ​d-asparagiinihappoa ei vaikuttanut miesten testosteronin määrään tai penkkituloksen kehitykseen mitenkään. Mielenkiintoista kyllä, 6 gramman annos vaikutti jopa laskevan testosteronin määrää.

Selitys saatuihin tuloksiin

Vaikka varmaa selitystä saatujen tulosten eroavaisuuksien ei ole varmuudella vielä saatu, voimme teorisoida mistä niiden ero voisi johtua.

Ehkäpä selvin eroavaisuus tutkimusten välillä tulee koehenkilöistä. Tutkimuksissa joissa tulokset ovat olleet lupaavia, on tutkimuksen kohteena olleet joko alhaisista testosteroniarvoista kärsivät miehet tai ns. "tavismiehet", jotka on valittu laajempana kattauksena eri ikäisiä miehiä.

Tutkimuksissa, joissa taas tulokset ovat olleet heikkoja, on tutkimuksen kohteena olleet hyväkuntoiset ja nuoret miehet, joiden testosteronitasot ovat luontaisesti jo paljon korkeammat.

Hyvin tämä käy mielestäni esiin tarkastelemalla ensimmäistä tutkimusta, joka sai hedelmättömien miesten testosteroniarvot nousemaan arvoon 6,4 ng/ml. Urheilevilla, nuorilla miehillä oli nimittäin testosteroniarvot yli 6 ng/ml jo ennen d-asparagiinihappolisän ottamista​.

Faktana asiaa ei voida varmuudella sanoa, mutta vaikuttaisi että d-asparagiinihappo voi nostaa alhaisia testosteronitasoja tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen aineen ottaminen ei niitä enään enempää nosta.

Kenelle sitten d-asparagiinihappoa?

Saatujen tutkimustulosten perusteella voimme tehdä seuraavanlaisen päätelmän.

D-asparagiinihappo​ voi nostaa alhaisista testosteronitasoista kärsivien miesten testosteronituotantoa korkeammalle tasolle, vastaten noin terveiden, urheilevien nuorten miesten tasoja.

Jo hyvät testosteronitasot luontaisesti omaavilla aine ei kuitenkaan vaikuta tuovan lisätehoa.​

Harva suomalainen kuitenkaan omaa täysin optimaalisia testosteronitasoja, johtuen huonosta ruokavaliosta, liikunnan puutteesta ja erityisesti ylipainosta. Näin ollen d-asparagiinihapolla voi olla edistävä vaikutus monenkin miehen jaksamiseen ja energian nostamiseen.

Vähäisesti testosteronin määrästä kärsivät voivat kuitenkin hyötyä D-asparagiinihappo ravintolisästä.

Huomioitavaa ja mahdolliset haittavaikutukset

28 päivän tutkimuksessa havaittiin että D-asparagiinihapon lisäsaanti nosti selvästi maksaentsyymien määrää. Tämä on huono asia, sillä se viestii tulehtuneisuudesta tai toimintahäiriöstä maksan toiminnassa. Täten tällä lisäravinteella voi olla heikentävä vaikutus maksan toimintaan ainakin pidemmillä käyttöjaksoilla.

Samassa tutkimuksessa saatiin kohonneen munuaisarvot. Tämä viittaisi siihen, että myös munuaiset rasittuisivat voimakkaammin tätä lisäravinetta saaneilla. Myös kolesteroliarvot kohosivat koehenkilöillä, mahdollisesti juuri näiden maksa- ja munuaisongelmien seuraksena.

Lisäksi uusimmassa tutkimuksessa saatiin tulos, jonka mukaan 6 grammaa tätä lisäravinnetta päivässä laski testosteronin määrää kehossa. Täten liiallinen saanti vaikuttaisi olevan haitallinen tätäkin kautta. Tässä tutkimuksessa ei testattu maksa- tai munuaisarvoja.

Liiallisella d-asparagiinihapon saannilla vaikuttaisi siis olevan haittapuolia, jonka lisäksi se ei ehkä sovellu maksa- tai munuaisongelmista kärsiville.

D-asparagiinihapon lähteet

Muiden aminohappojen tavoin, d-asparagiinihappoa löytyy usein proteiinien mukana liha-, kala-, ja soijaruuissa.

Kuitenkin tehokkain ja helpoin keino saada sitä tarvittava 3 grammaa päivässä on lisäravinteen muodossa. Tämä määrä voidaan joko sy​ödä kerralla, tai jakaa useampaan annokseen päivän aikana. Tuloksiin tällä ei vaikuta olevan vaikutusta.

Lisäravinteena d-asparagiinihappoa on myynnissä joko jauheena tai kapseleina. Suosittelisin jauhemuotoa, sillä se yleensä halvempi kuin kapseleissa myytävä muoto.​ Kumpikin muoto kuitenkin toimii lopulta yhtä hyvin ja samalla lailla, joten valinta on vain mieltymyskysymys.

Yhteenveto

D-asparagiinihappo on kerännyt ristiriitaiset tutkimustulokset, joiden perusteella aineen toiminnasta ei voida antaa varmaa ja yksiselitteistä tietoa. Suurimmalla osalla ihmisistä tulisi todennäköisesti huomattavasti enemmän vaikutuksia, jos huolehtisivat kreatiinin saannistaan.

Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että tämä aminohappo voisi korjata alentunutta testosteronintuotantoa takaisin normaalitasolle miehillä, joilla se on syystä tai toisesta heikentynyt. Erityisen tehokas se vaikutti olevan nostamaan hedelmättömyydestä kärsivien miesten testosteronin määrää, ja samalla ainakin joillakin jopa palauttamaan hedelmällisyyden.

Kuitenkin erityisesti nuorilla ja muuten urheilullisilla miehillä ei d-asparagiinihappo vaikuttaisi kasvattavan testosteronin määrää normaalia korkeammalle. Tämän takia aineen ottaminen tähän ryhmään kuuluvilla vaikuttaa tutkimusten mukaan olevan turhaa.

Jos kärsit keskimääräistä alhaisemmista testosteronintasoista, voi tämä lisäravinne auttaa sinua palauttamaan ne normaaleiksi. Jos kuitenkin arvosi ovat jo normaalit, kannattaa tämä lisäaine jättää suosiolla kaupan hyllylle.

Päivitys Marraskuu 2016: Uusi tuotesuositus

Päivityksenä tähän artikelliin marraskuussa 2016, olemme vaihtaneet suosittelemamme tuotteen NutriWorksin D-asparagiinihappoon.

Se on noussut markkinoiden ykköseksi laadullisesti sekä erittäin hyvällä hinta-laatusuhteella. Plussana voimme vielä mainita sen, että se on Suomessa suunniteltu, ja suomalaisen yrityksen ylläpitämä tuotemerkki, joka tekee monia muitakin laadukkaaksi osoittautuneita tuotteita.

D-asparagiinihappo

Tämän takia olemmekin päivittäneet tuotesuosituksemme tälle tuotteelle. Sitä saa ostettua ainakin Aminopörssistä, ehkä joistakin muistakin kaupoista.