Kreatiini tankkaus – Näin tehostat suorituskykyäsi luonnollisesti!

Kreatiini on suosittu ravintolisä urheilijoiden ja kuntoilijoiden keskuudessa, etenkin sen kyvyn vuoksi auttaa lihasten ”tankkausprosessissa”. Kreatiinitankkaus tarkoittaa kreatiinin käytön aloittamista suuremmalla annostuksella, mikä tähtää lihasten fosfokreatiinivarastojen nopeaan kasvattamiseen. Fosfokreatiini on tärkeä energialähde lihassolujen lyhytkestoisessa ja nopeaa energiaa vaativassa suorituksessa, kuten painonnostossa ja sprintissä.

Tankkauksen perusteet:

 • Lihasten fosfokreatiinitaso pyritään nostamaan nopeasti.
 • Tankkausvaihe kestää tyypillisesti 5–7 päivää.
 • Annostus on noin 20 g päivässä, jaettuna useampaan pienempään annokseen pitkin päivää.

Käytännössä tankkausvaiheen jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen, jossa kreatiinin päiväannos pienenee. Tämä annos on yleensä 2–5 grammaa päivässä. Yksilölliset erot voivat vaikuttaa annostuksen sopivuuteen, ja sen voi sovittaa kunkin henkilön tarpeisiin. Kreatiini voi edistää myös veden sitoutumista lihassoluihin, mikä lisää solujen kokoa ja voi suotuisasti vaikuttaa proteiinisynteesiin, edistäen näin lihasten kasvua.

Kreatiini ei pelkästään suosi lihasten kasvua ja suorituskykyä, vaan se auttaa myös palautumisessa ja saattaa lisätä solujen välisiä signaaleja, jotka ovat tärkeitä lihasten korjaantumisen ja kasvun kannalta.

Kreatiinin käytön perusteet

Kreatiini on suosittu ravintolisä erityisesti voimaurheilijoiden keskuudessa, ja sen käyttö voi edistää suorituskykyä ja lihasmassan kasvua.

Mitä kreatiini on?

Kreatiini on luonnollinen yhdiste, jonka keho tuottaa aminohapoista ja jota saadaan myös ravinnosta, kuten punaisesta lihasta ja kalasta. Se on tärkeä osa energiantuotantoa lihassoluissa, ja se auttaa parantamaan lyhytkestoista suorituskykyä ja edistämään lihasten kasvua.

Miten kreatiinia käytetään?

Kreatiinin käyttö voi tapahtua usealla tavalla, mutta yleisin menetelmä on ns. tankkaus. Tankkaus jakautuu kahteen vaiheeseen:

 • Tankkausvaihe: Tämän vaiheen aikana käyttäjä nauttii suurempia määriä kreatiinia, tyypillisesti 20-25 grammaa päivässä 5-7 päivän ajan. Annostus jaetaan usein 4-5 pienempään osaan päivän aikana parhaan imeytymisen varmistamiseksi.
 • Ylläpitovaihe: Tankkausvaiheen jälkeen kreatiinin määrää vähennetään ylläpitotasolle, joka on usein noin 5 grammaa päivässä. Tämä määrä auttaa ylläpitämään lihasten kreatiinivarastoja.

On myös mahdollista aloittaa kreatiinin käyttö ilman tankkausvaihetta suoraan ylläpitomäärällä, jolloin käyttäjä nauttii vakiona noin 5 grammaa kreatiinia päivittäin.

Kreatiinityypit

Markkinoilla on erilaisia kreatiinityyppejä, joilla kaikilla on hieman toisistaan eroavat ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Alta löydät yleisimmät kreatiinityypit ja niiden keskeiset piirteet.

Kreatiinimonohydraatti

Kreatiinimonohydraatti on yksi suosituimmista ja tutkituimmista kreatiinin muodoista. Sen hyväksi tunnetaan erityisesti sen tehokkuus ja hyvä imeytyvyys. Kreatiinimonohydraatti onkin monen urheilijan luottotuote, sillä se on sekä kustannustehokas että vaikutuksiltaan luotettava.

Mikrorakeistettu kreatiini

Mikrorakeistettu kreatiini on kreatiinimonohydraatin jauhettu ja erityisesti mikronisoitu versio, jonka pienemmät rakeet liukenevat nesteeseen paremmin. Parempi liukeneminen voi edistää sen imeytymistä ja vähentää mahdollisia vatsavaivoja, joihin jotkut käyttäjät voivat kokea herkistymistä tavallisessa kreatiinimonohydraatissa.

Kreatiinietylesteri

Kreatiinietylesteri, tunnetaan myös lyhenteellä CEE, on kreatiinimonohydraatista johdettu muoto, johon on lisätty etyyliesteri parantamaan sen solukalvon läpäisevyyttä. Kreatiinietylesterin käyttäjät saattavat kokea sen nopeammin imeytyvänä ja pitävät sitä usein tehokkaampana. Kuitenkin, nämä väitteet eivät ole saaneet laajamittaista tieteellistä tukea, ja tutkimukset kreatiinietylesterin suhteen ovat ristiriitaisia.

Sopiva annostus ja ajoitus

Kreatiinin annostuksen ja ottoajankohdan optimointi auttaa maksimoimaan sen tehon. Seuraavissa aliosioissa tarkastellaan, miten kreatiiniannos määritetään, mitä tankkaus- ja ylläpitovaihe pitävät sisällään sekä optimaalista aikaa kreatiinin nauttimiselle.

Kreatiiniannoksen määrittäminen

Kreatiinin oikean annoksen määrittäminen riippuu yksilön tarpeista ja tavoitteista. Aloittelijoille yleisesti suositellaan 5 gramman päivittäistä annosta. Tämä annos voi edistää lihaksen kreatiinivarastojen kohoamista ilman aloitustankkausta.

Tankkausvaihe ja ylläpitovaihe

Tankkausvaiheessa voi nauttia suurempaa määrää kreatiinia, tyypillisesti noin 20 grammaa päivässä 5-7 päivän ajan, jakamalla annos useampaan osaan päivän aikana. Ylläpitovaiheeseen siirryttäessä annostusta pienennetään ylläpitämään kreatiinitasoja lihaksistossa, mikä on yleensä 3-5 grammaa päivässä.

Paras aika kreatiinin ottamiselle

Kreatiinia voidaan ottaa milloin tahansa päivässä, eikä sen tehokkuus ole sidottu tiettyyn ajankohtaan. Jotkut suosittavat kreatiinin nauttimista aamulla hedelmämehun kanssa, sillä se voi edistää imeytymistä. Toiset taas mieluummin käyttävät kreatiinia harjoittelun jälkeen, jolloin se on ajateltu hyödyntävän lihasten ravintoaineiden täydennystä.

Kreatiinin hyödyt urheilusuorituksissa

Kreatiini on suosittu ravintolisä, jota monet urheilijat käyttävät suorituskykynsä parantamiseksi. Se on erityisesti tunnettu kyvyistään auttaa lisäämään lihasmassaa ja voimantuottoa. Kreatiinin vaikutukset urheilusuorituksiin voidaan jakaa muutamaan keskeiseen hyötyyn:

Energian lisääntyminen: Kreatiini lisää lihasten fosfokreatiinivarastoja, mikä puolestaan auttaa kehoa tuottamaan lisää ATP – lihasten päähakkuulaatua energiaa. Tämä lisäenergia mahdollistaa kovemmat ja pidemmät treenit.

Voiman ja suorituskyvyn kasvu:

 • Lisääntynyt energia varastoituu lihasten käytettäväksi, mikä kasvattaa niiden voimantuottoa.
 • Tutkimukset osoittavat, että kreatiinin käyttö voi parantaa suorituskykyä lyhytkestoisissa ja korkean intensiivisyyden harjoitteissa.

Lihasten palautuminen:

 • Joidenkin tutkimusten mukaan kreatiini voi auttaa nopeuttamaan lihasten palautumista rasituksesta.
 • Urheilijoille tämä voi tarkoittaa lyhyempiä palautumisaikoja harjoitusten välillä.

Lihasten kasvu:

 • Kreatiini vedättää nestettä lihassoluihin, mikä voi lisätä solujen tilavuutta ja edesauttaa lihasproteiinisynteesiä.
 • Lisäksi kreatiinin on raportoitu vahvistavan solun signalointireittejä, jotka edistävät lihasmassan ja -voiman kasvua.

Niille, jotka pyrkivät parantamaan suorituskykyään urheilussa, kreatiinin tarjoamat hyödyt voivat olla merkittävä etu. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kreatiinin vaikutukset voivat vaihdella yksilöllisesti ja että sen käyttö on yhdistettävä harjoitteluun ja asianmukaiseen ravintoon optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Kreatiinin vaikutus lihasmassaan ja voimaan

Kreatiini on suosittu lisäravinne, jonka monet tutkimukset ovat osoittaneet edistävän lihasmassan ja voiman kehittymistä. Kreatiini toimii lihassoluissa energiaa varastoivana aineena, ja sen käyttäminen voi parantaa suorituskykyä erityisesti lyhytkestoisissa, intensiivisissä urheilusuorituksissa, kuten painonnostossa tai sprinteissä.

Lyhytaikainen vaikutus:

 • Lisää ATP saatavuutta, energiamolekyyliä, joka on tärkeä lihasten välitön energianlähde
 • Auttaa lihaksia suorittamaan voimakkaampia supistuksia ja kestämään suurempaa kuormitusta harjoitusten aikana

Pitkäaikainen vaikutus:

 • Auttaa lihassolua keräämään vettä, mikä voi vaikuttaa positiivisesti lihasproteiinien synteesiin ja edesauttaa lihasmassan kasvua
 • Kreatiinin säännöllinen käyttö voi johtaa pysyvämpiin muutoksiin lihasvoimassa ja -massassa

Erilaisten annostelustrategioiden, kuten tankkauksen (suuri annos lyhyen ajan) tai ylläpitokäytön (pieni annos pidemmän ajan), on osoitettu olevan tehokkaita kreatiinivarastojen kasvattamisessa lihaksissa. Ihmiset saattavat kokea erilaisia tuloksia riippuen heidän ruokavaliostaan, harjoittelusta ja genetiikasta.

Lista kreatiinin mahdollisista eduista:

 • Lihaskasvu: Kreatiini lisää lihasmassan potentiaalia tukemalla proteiinisynteesiä.
 • Voimantuotanto: Yksittäiset harjoitukset voivat hyötyä kreatiinin antamasta energiavarojen kasvusta.
 • Palautuminen: Lyhyempi palautumisaika sarjojen välillä mahdollistaa tehokkaamman harjoittelun.

Käyttäjien kokemukset vaihtelevat, ja on tärkeää noudattaa suositeltuja annostusohjeita sekä ottaa huomioon mahdolliset yksilölliset tekijät, kuten herkkyys kreatiinille.

Mahdolliset sivuvaikutukset ja niiden hallinta

Kun henkilö käyttää kreatiinia, on hyvä olla tietoinen mahdollisista sivuvaikutuksista ja siitä, miten niitä voi hallita tehokkaasti.

Yleiset sivuvaikutukset

Kreatiinin sivuvaikutukset vaihtelevat henkilöittäin, mutta jotkut yleisimmistä ilmiöistä liittyvät sen kykyyn sitoa vettä. Tämä voi johtaa esimerkiksi punnan nousuun ja veden kertymiseen kehoon. Harvinaisempiin, mutta mahdollisiin sivuoireisiin kuuluu:

 • Mahavaivat
 • Lihasjännitys
 • Munuaisten kuormitus, erityisesti jos nautitaan suuria annoksia

Tietyt tekijät ­­– kuten kreatiinin samanaikainen käyttö kofeiinin tai efedran kanssa – voivat lisätä sivuvaikutusten riskiä.

Vinkit sivuvaikutusten minimoimiseen

Sivuvaikutuksia voi ehkäistä ja hallita erilaisin keinoin. Joitakin hyödyllisiä käytäntöjä ovat:

 • Annostuksen säätely: Aloita pienellä annostuksella ja noudata valmistajan suosituksia.
 • Runsas vedenjuonti: Tämä voi auttaa hallitsemaan veden kertymistä kehoon.
 • Kreatiinin oton ajoitus: Kreatiinia kannattaa nauttia ympäröivän aterian yhteydessä, mikä voi vähentää ruoansulatuskanavan oireita.
 • Valvonta: Seuraa elimistösi reaktioita ja keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, erityisesti jos sinulla on perussairauksia.

Näiden toimien avulla henkilö voi käyttää kreatiinia tehokkaammin ja turvallisemmin, minimoiden samalla sivuvaikutusten mahdollisuuden.

Usein kysytyt kysymykset kreatiinin tankkauksesta

Mikä on kreatiinin tankkaus?
Kreatiinin tankkaus on prosessi, jossa henkilö nauttii suuria määriä kreatiinia lyhyen ajanjakson ajan, tarkoituksenaan nopeasti lisätä lihasten kreatiinivarastoja. Tämä voi kestää yleensä 5–7 päivää, jolloin otetaan 20–25 grammaa kreatiinia päivittäin.

Onko tankkausvaihe välttämätön?
Tankkausvaihetta ei pidetä välttämättömänä. Lihaksen kreatiinivarastot täyttyvät ajan myötä myös pienemmillä päivittäisillä annoksilla, kuten 3-5 grammalla, mutta tämä vie pidempään, noin 2–4 viikkoa.

Mitä tapahtuu tankkauksen jälkeen?
Tankkauksen jälkeen henkilöt ylläpitävät kreatiinitasojaan pienemmällä päivittäisannoksella, noin 5 grammaa joka päivä. Tämä ylläpitävä annos on yhtä suuri kuin teelusikallinen kreatiinia.

Voiko kreatiinin käyttöä jatkaa pitkäaikaisesti?
Kreatiinin pitkäaikainen käyttö on mahdollista, ja monet käyttäjät noudattavat jatkuvaa käyttöä ilman tarvetta uudelleen tankkaamiseen alkuperäisen tankkausjakson jälkeen.

Mitkä ovat kreatiinin pitkäaikaiskäytön riskit?
Vaikka kreatiini on yleisesti turvallinen ja hyvin siedetty lisäravinne, on suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen pitkäaikaisen käytön aloittamista, erityisesti ihmisten, joilla on munuaissairaus tai jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä.

Jätä kommentti